Kjøpbetingelser

Kollekted by As KJØPSVILKÅR

Versjon 1.0
22. mars 2014


 

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.kollektedby.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.kollektedby.no er bare tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Kollekted by As (www.kollektedby.no) gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

Definisjon av parter

Selger er: Kollekted by As, Org.nr. 912169812. E-mail adresse kollektedby@gmail.com. Telefon (Mobil) 40042743 Selger benevnes som vi, vår eller Kollekted by As. Vi har bankkonto nummer 1503.37.09738. 

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Kollekted by As nettbutikk administrasjon. Kollekted by As er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

Når din bestilling er pakket og sendt vil du få en bekreftelse med et fakturabilag for din bestilling. 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Kollekted by As gir beskrivelser av sine produkter i tillegg til produktbilder. Det tas imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde vil kunne velge et annet produkt. Det forbeholdes også kanslere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kanslere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank, kredittkort, eller ved betaling gjennom PayPal. Valget for betaling med kredittkort fullføres via vår betalingsmodul gjennom Paymill.com. Om dette valget ikke er tilgjengelig, har vi deaktivert funksjonen av grunner slik som sikkerhet eller teknisk oppdatering. Du kan allikevel betale med kredittkort via PayPal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på Kr. 400,- + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke Kollekted by As sine utlegg.

Ved betaling via PayPal vil beløpet bli trukket umiddelbart, og din bestilling sendes forløpende.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Kollekted by As har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Det må påregnes en forsendelsestid på 1-3 dager, i tillegg til Postens/Brings leveringstid.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i beholdere, bokser eller flasker.

Reklamasjon

Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sent fra Kollekted by As er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Kollekted by As muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kollekted by As, dekker ikke Kollekted by As kostnader for dette.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøploven.

Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Kollekted by As sine nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Kollekted by As melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Kollekted by As innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Kollekted by As er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg.

Produktet sendes tilbake til Kollekted by As i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan mottas av Kollekted by As.

Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Kollekted by As sin nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Kollekted by As er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Kollekted by As utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Den midlertidige oppbevaringen håndteres av våre partnere for kredittkort håndtering som er Paymill.com i Tyskland. Eller PayPal om du har benyttet denne betalingsmåten.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Kollekted by As selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Kollekted by As sitt betalingssystem kjører også på 128-bits RSA kryptering via nettbutikkløsningen Shopify. Ved betaling via PayPal gjelder PayPal’s brukeravtaler og vilkår.

Salgspant

Kollekted by As har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Kollekted by As har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert mva. og ekskludet frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser på innkjøp.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Kollekted by As, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i Norske Kroner (NOK). Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør (Bring eller Posten Norge). Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig art fra Kollekted by As sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Kollekted by As ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Kollekted by As, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kollekted by As eller Kollekted by As sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Kollekted by As sin side.

Ekstraordinære forhold

Kollekted by As er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kollekted by As godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kollekted bys kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Kollekted by As forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Endringer angis ved versjonsnummer og dato på toppen av disse vilkårene.

Force Majeur

Er Kollekted by As forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kollekted by As fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lov valg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Kollekted by As sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kollekted by As.

 

Her følger PERSONVERN

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Kollekted by As nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med din bestilling. Kollekted by As er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Kollekted by As utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Våre partnere for kredittkort håndtering er Paymill.com i Tyskland og PayPal.com.

Får du ingen valg i nettbutikken annet en kortbetaling med PayPal, gjelder PayPal’s avtaler og prosedyrer da du blir videre sendt til PayPal’s websider for betaling.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Ved gjennomføring av kjøp i Kollekted by As nettbutikk, blir kunden automatisk lagt til vår nyhetsmail liste. Dette kan være tips og tilbud om nye unike produkter. Nyhetsmail kan velges bort før betalingen foretas om ønskelig. Du kan også fritt avmelde deg i disse nyhetsmailer senere.

Kollekted by As selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Kollekted by As betalingssystem kjører også på 128-bits RSA kryptering via nettbutikkløsningen Shopify. PayPal betaling kjører sitt eget system.

Via din konto har du til en hver tid full rett til selv å slette eller endre dine personopplysninger. 

Her følger RETURVILKÅR

Alle produkter sendt fra Kollekted by As er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 14 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til at Kollekted by As produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil på produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Kollekted by As muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kollekted by As, dekker ikke Kollekted by As erstatning eller kostnader for dette.